22
2557

ลูกค้า Innoplus

เขียนโดย Super User

ลูกค้าได้ติดฝ่ายขาย มา ว่าต้องการผลิตร่มจำนวน 100 คัน โดยลูกค้า มีเพียงโลโก้ของลูกค้าเอง แล้วหเราออกแบบสีของร่มให้ลูกค้าเลย เราจึงนำแบบให้กับฝ่ายกราฟิค ออกแบบ โดยลักษณะของโลโก้ลูกค้าจะมี สี 2 สี ด้วยกัน มีสีฟ้าและสีส้ม  และสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือ ร่มกอล์ฟขนาด 30 นิ้ว เป็นร่ม 2 ชั้นด้วยกันราคาในส่วนนี้จะแพงกว่าร่มกอล์ฟปรกติ เพราะมีสองชั้นโดยครั้งแรก เราได้ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 4 แบบด้วยกัน โดยสีร่มที่ใช้จะสลับกัน แล้วลูกค้าเลือกมา 1 แบบคือ เป็นร่มกอล์ฟขนาด 30 นิ้ว สีผ้าร่มสลับกันระหว่างสีขาวกับสีฟ้า โดยสีผ้าจะเป็นสีที่คล้ายกับโลโก้ของลูกค้า เพื่อให้ดูเป็นแบบเดียวกัน และใส่ส่วนงานสกรีน จะมี 2 สีคือสีฟ้าและสีส้ม 2 ตำแหน่งด้วยกัน จะสกรีนลงในส่วนที่ เป็นผ้าร่มสีขาว เพื่อให้โลโก้เด่นขึ้นมา 

โดยลักษณะของร่มที่ผลิต
- ประเภทร่ม เป็น ร่มกอล์ฟขนาด 30 นิ้ว 
- จำนวนในการทำร่ม 100 คัน
- งานสกรีน มี 2 สี 2 ตำแหน่ง โดยเป็นโลโก้ของลูกค้า สีฟ้าและสีส้ม
- เป็นร่มกอล์ฟ 2 ชั้น สลับสีผ้า 2 สี คือสีฟ้าและสีขาว