โรงงานผลิตร่ม ร่มพรีเมี่ยม รับทำร่ม รับผลิตร่ม ร่มกอล์ฟ เป็นโรงงานผลิตร่มชั้นนำที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา

โรงงานผลิตร่ม ของเราเป็นโรงงานทำร่ม ที่มีมาตรฐาน รับผลิตร่มและสกรีนร่มโลโก้ลูกค้า โรงงานผลิตร่มของเรา สามารถรับทำร่มได้หลายแบบ อาทิ ร่มกอล์ฟ ร่มกันUV ร่มพรีเมี่ยม ร่มตอนเดียว ร่ม2ตอน ร่ม3ตอน พร้อมบริการออกแบบโลโก้และวางอาทเวิร์คให้ลูกค้าลงบนตัวร่มให้ดูก่อนสั่งงานจริงทุกงานโดยฝ่ายกราฟฟิคมืออาชีพ และกำลังการผลิตร่มที่มีมากกว่า 10,000คัน/เดือน ทำให้สามารถรองรับปริมาณงานมากๆได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทางเรารับทำร่มขั้นต่ำเพียง 100คัน/แบบ/สี เท่านั้น

ผลิตร่มสมาคมศิษย์เก่า

งานผลิตร่มสมาคมศิษย์เก่า ลูกค้าได้ติดต่อเข้ามาเพื่อต้องการจะสั่งทำร่มเพื่อใช้แจกในงานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่าของทางโรงเรียนของลูกค้าโดยลูกค้าได้ติดต่อเพื่อสั่งทำร่มจำนวน 300 คันด้วยกัน เราดูรายละเอียดงานผลิตร่มครั้งนี้ดีกว่านะครับ

งานผลิตร่มสมาคมศิษย์เก่า ลูกค้าได้ติดต่อเข้ามาเพื่อต้องการจะสั่งทำร่มเพื่อใช้แจกในงานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่าของทางโรงเรียนของลูกค้าโดยลูกค้าได้ติดต่อเพื่อสั่งทำร่มจำนวน 300 คันด้วยกัน เราดูรายละเอียดงานผลิตร่มครั้งนี้ดีกว่านะครับ

โดยลูกค้าได้ทำการจัดงาน เลี้ยงรุ่นขึ้นมาเพื่อ และต้องการจะจัดทำของพรีเมี่ยมสั่งอย่างหนึ่งเพื่อใช้แจกภายในงานโดยลูกค้าได้เลือกสั่งทำของพรีเมี่ยมเป็นร่มเพื่อให้กับคนที่มาร่วมกิจกรรมได้เข้าร่วมได้ใช้ประโยชน์กับร่มโดยแบบร่มที่ลุกค้าได้เลือกสั่งทำนั้นเป็นร่มตอนเดียวขนาด 24 นิ้วด้วยกันซึ่งเป็นขนาดร่มมาตรฐานที่ลูกค้านิยมสั่งกันโดยโครงเหล็กที่ลูกค้าได้เลือกนั้นเป็นโครงเหล็กมาตรฐานของทางโรงงานของเรามีความแข็งเกรงทนทาน และผลิตขึ้นในประเทศซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศเพื่อโครงร่มที่ผลิตขึ้นในประเทศจะมีความแข็งแรงทนทานกว่าโครงร่มที่นำเข้าจากต่างประเทศ และเนื้อผ้าที่ลูกค้าได้เลือกนั้นเป็นผ้าร่มแบบปรกติ จำนวน 2 สีด้วยกันคือสีขาวและสีผ้า โดนสลับสีเป็นทูโทน และรายละเอียดในส่วนด้ามจับร่มนั้นลูกค้าได้ทำการเปลี่ยนด้ามจับร่มแบบมาตรฐานคือเป็นโค้งงอพลาสติกลูกค้าได้เลือกเปลี่ยนเป็นด้ามจับร่มแบบตรงพลาสติกสีดำ รายละเอียดสุดท้ายคือรายละเอียดของงานสกรีนร่ม ลูกค้าได้นำโลโก้เพื่อใช้ในงานสกรีน มา 2 โลโก้ด้วยกันโดยสกรีน 3 สี 1 ช่อง และ 1 สี 1 ช่อง ตรงข้ามกัน

รายละเอียดงานผลิตร่ม สมาคมศิษย์เก่า
- จำนวนในการผลิตอยู่ที่ 300 คันด้วยกัน
- ประเภทร่มที่ลูกค้าได้เลือกเป็นร่มตอนเดียว ขนาด 24 นิ้ว
- เนื้อผ้าและสีผ้าร่ม ลูกค้าได้เลือกผ้าร่มแบบปรกติ สีของผ้าร่มนั้นได้เลือก 2 สี ด้วยกันคือ สีขาวและสีผ้า สลับช่องกันเป็นทูโทน
- รายละเอียดโครงร่มเป็นโครงเหล็ก พร้อมด้ามจับร่มแบบตรงสีดำพลาสติก
- งานสกรีน มี 2 โลโก้ด้วยกันสกรีน ตรงข้ามกัน โลโก้ที่ 1 สกรีน 3 สี และโลโก้ที่ 2 สกรีน 1 สี

รับทำร่ม