โรงงานผลิตร่ม ร่มพรีเมี่ยม รับทำร่ม รับผลิตร่ม ร่มกอล์ฟ เป็นโรงงานผลิตร่มชั้นนำที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา

โรงงานผลิตร่ม ของเราเป็นโรงงานทำร่ม ที่มีมาตรฐาน รับผลิตร่มและสกรีนร่มโลโก้ลูกค้า โรงงานผลิตร่มของเรา สามารถรับทำร่มได้หลายแบบ อาทิ ร่มกอล์ฟ ร่มกันUV ร่มพรีเมี่ยม ร่มตอนเดียว ร่ม2ตอน ร่ม3ตอน พร้อมบริการออกแบบโลโก้และวางอาทเวิร์คให้ลูกค้าลงบนตัวร่มให้ดูก่อนสั่งงานจริงทุกงานโดยฝ่ายกราฟฟิคมืออาชีพ และกำลังการผลิตร่มที่มีมากกว่า 10,000คัน/เดือน ทำให้สามารถรองรับปริมาณงานมากๆได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทางเรารับทำร่มขั้นต่ำเพียง 100คัน/แบบ/สี เท่านั้น

ผลิตร่ม grace international school

     ผลิตร่ม ทำร่มจำนวน 100 คัน ลูกค้า grace international school  สั่งทำร่มกับเราเป็นร่มขนาด 24 นิ้ว จำนวน 100 คัน ผ้าที่ใช้ทำร่มเป็นผ้ากันUV ลูกค้าได้เลือกสีร่ม 2 สี สีส้ม 7 ช่อง กับ สีคราม 1 ช่อง มีสกรีนร่ม 1 สี 1 ตำแหน่ง สกรีน สีขาวโลโก้ grace international school ของลูกค้าใน ตำแหน่ง ช่องที่เป็นผ้าสีคราม

 

    ผลิตร่ม ทำร่มจำนวน 100 คัน ลูกค้า grace international school  สั่งทำร่มกับเราเป็นร่มขนาด 24 นิ้ว จำนวน 100 คัน ผ้าที่ใช้ทำร่มเป็นผ้ากันUV ลูกค้าได้เลือกสีร่ม 2 สี สีส้ม 7 ช่อง กับ สีคราม 1 ช่อง มีสกรีนร่ม 1 สี 1 ตำแหน่ง สกรีน สีขาวโลโก้ grace international school ของลูกค้าใน ตำแหน่ง ช่องที่เป็นผ้าสีคราม

 

รายละเอียดต่างๆ ในการผลิตร่ม grace international school ของโรงงานผลิตร่มเรา

- ลูกค้าที่ทำร่ม กับเรา grace international school
- สั่งทำร่ม เป็นร่มตอนเดียวขนาด 24 นิ้ว
- จำนวนในการ ผลิตร่ม ทั้งหมด 100 คัน
- สีร่มลูกค้าได้เลือกสีของร่มมี 2 สี คือสีคราม และสีส้ม สีครามจะมีอยู่แค่ 1 ช่องของร่ม ส่วนสีส้มจะมีทั้งหมด 7 ช่อง
- รายละเอียดพิเศษ ที่ลูกค้าเพิ่มเติมจากโรงงานผลิตร่มเรา
  1. โครงร่มเป็นแบบไม้
  2. ด้ามจับร่มแบบโค้งเป็นไม้
  3. ปลายร่มเป็นแบบไม้
- งานสกรีนลูกค้าเลือกงงาน สกรีนร่ม 1 สี 1 ตำแหน่ง สกรีนลงช่องร่มสีครามเพียงช่องเดียว เป็นสีสกรีนร่มสีขาว

 

 

 

     ลูกค้า grace international school ได้สั่งผลิตร่มตอนเดียว ขนาดร่ม 24 นิ้ว เป็นขนาดร่มที่ลูกค้านิยมสั่งผลิตร่มมาก ของโรงงานผลิตร่มเรา เป็นร่มที่ลูกค้าสั่งผลิตไว้แจกคนอื่นหรือเป็นของพรีเมี่ยมแจกในกิจกรรมต่างๆ จำนวนที่ลูกค้า grace international school ได้ผลิตร่มกับเราคือจำนวน 100 คัน เป็นจำนวนขั้นต่ำในการผลิตร่มของโรงงานเรา ผ้าที่ใช้ทำร่มเป็นผ้ากันUV สีร่มลูกค้าได้เลือกสีร่มมา 2 สี คือสีครามกับสีส้ม  โดยสีครามจะอยู่ในร่ม 1 ช่อง และ สีส้มจะอยู่ในร่ม 7 ช่อง (ร่มมีทั้งหมด 8 ช่อง ลูกค้าสามารถเลือกสีต่างๆได้) งานสกรีนร่มที่ลูกค้าต้องการเป็นงานสกรีนโลโก้ grace international school ชื่อของลูกค้าเอง 1 สี 1 ช่อง โดย สกรีนใส่ช่องที่เป็นผ้าสีคราม โดยสีที่ลูกค้าสกรีนเป็นสีขาวสีเดียว ในลายละเอียดต่างๆที่ลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามของร่มและดูเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าเองคือจะมี โครงร่มจะเป็นโครงร่มแบบไม้คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ส่วนด้ามจับเป็นด้านจับไม้โค้งงอ ปลายร่มทำด้วยไม้ โดยร่วม ทั้งโครงร่ม ด้ามจับ ปลายร่ม จะทำด้วยไม้ ทำให้ดูดี สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าเอง เราได้ทำการผลิตร่ม ทำร่มของลูกค้า grace international school ในระยะ 30 วันหลังจากที่ลูกค้าตกลงแบบและจ่ายค่ามัดจำกับเราแล้ว เราจะเริ่มทำการผลิตร่มให้กับลูกค้าทันที

  

  

รับทำร่ม